Print

SI ËSHTË PROJEKTI YT I DITËS

I/e nderuar!

Pyete veten tënde në këtë ditë (dhe çdo ditë tjetër që vjen): Cili është projekti yt i ditës?

Në vazhdim po ua sjellim disa shembuj (projekte), se si mund ta kesh një ditë e dobishme:
- Mëso përmendësh një sure (kaptinë) të Kur’anit apo disa ajete!
- Mëso komentin e një ajeti apo hadithi!
- Përgatit, prezanto apo dëgjo një ligjeratë!
- Publiko një ajet apo hadith (në faqen tënde të rrjetit social¬)!

- Lexo një liber apo disa faqe nga libri!

- Shpërndaj akiden-besimin e pastër!
- Shpërndaje një fletushkë apo cd të dobishme!
- Jep ndonjë këshillë!
- Shkruaj një artikull apo përkthe!
- Sqaro një dyshim!
- Ndalo nga e keqja!
- Urdhëro për të mirë!
- Shoqëro një shok të vyeshëm!
- Përkrahe atë që thërret në të vërtetë!
- Dhuro sadaka qoftë edhe në sasi shumë të vogël!
- Ndihmo nevojtarin!
- Shpërndaje dhe ktheje selamin në rrugë!
- Fale namazin me xhemat dhe ruaje atë!
- Mëso injorantin!
- Lufto bidatin!
- Agjëro nafile (vullnetare)!
- Fale apo percille xhenazen e një të vdekuri!
- Veshmbathe një të varfur!
- Vizito një të sëmur!
- Vizito farefisin!
- Ndërto xhami apo ndihmo në një mënyre në ndërtimin e saj!
- Largo pengesat dhe mbeturinat nga rruga!
- Planifiko një projekt!
- Këshillo mekatarët!
- Paguaj borxhin e ndonjë muslimani që s’ka mundësi ta kthej!
- Ushqe të uriturin!
- Zgjoje të përgjumurin dhe dembelin me këshilla!
- Udhëzo dhe drejto të humburin!
- Shpërndaj dhurata!
- Buzëqesh para vëllaut musliman!
- Participo në një aktivitet!
- Respekto mysafirin!
- Nderoji dhe respektoji dijetarët!

Këto janë disa nga projektet që mund t’i bësh brenda një dite.
 
Allahu na ndihmoftë në punë të mira! AMIN!

Përshtati: Valdet Kamberi