Print

FURNIZIMI I ALLAHUT ...!!

Written by ADMIN. Posted in Probleme shpirtërore & shoqërore

Shejh Dr. Salih el Megamesi, Allahu e ruajt, thotë: Nuk përkufizohet furnizimi vetëm se në pasuri dhe në  ushqim ...

Furnizimi i Allahut është i gjerë ...

Furnizimi poashtu është edhe në shok të mirë ...

Në rehati dhe në qetësi të shpirtit ...

Në gjumë të rehatshëm dhe në kulm i cili i plotëson nevojat e tua ...

Në person i cili të donë dhe gabimet e tua i përballon ...

Në fjalë të mirë të cilën e lexon ...

Furnizimi është edhe në dashurinë e nënës dhe prindit ...

Në supet e të dashurit mbi të cilat qan ...

Në ndejën me vëllanë apo motrën që ta largon mërzinë ...

Në respektin që e merr nga ata që të rrethojnë ...  

Në buzëqeshjen e fëmijës ...

Në dhuratën nga njeriu i shtrenjtë te ti ...

Në mundësinë tënde për t'i ndihmuar vetvetes ...

Në çdo gjë që e posedojmë, është furnizim nga Allahu ...

O Zoti jonë furnizona kënaqësinë Tënde, se Ti je Furnizuesi më i mirë.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU